Aanpak & Privacy

De begeleiding vangt aan na een intakegesprek, die maximaal anderhalf uur duurt en thuis, in uw vertrouwde omgeving plaatsvindt (met behulp van beeldbellen via het online e-Healthplatform van Therapieland). Tijdens het intakegesprek luistert de verkeersgedragstherapeut naar uw verhaal en zal het u duidelijk worden op welke manier u wordt begeleid om de klachten de baas te worden. Na het intakegesprek bent u vanzelfsprekend geheel vrij om te beslissen of u een begeleidingstraject wilt aangaan.

Bij de start van de begeleiding - die in de regel vijf dagdelen in beslag neemt - ligt het accent op het verhogen van uw rijvaardigheid. U leert de reacties van andere weggebruikers te voorspellen en volledige controle over de auto te krijgen. Daarnaast gaat u met behulp van therapeutische interventies en onder toeziend oog van uw begeleider de confrontatie aan met uw rijangst. Afgestemd op uw psychische draagkracht zet u gedoseerde stappen op weg naar (opnieuw) veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. En al is het nu wellicht nog moeilijk voor te stellen: veel van de mensen die wij hebben begeleid vinden het nu zelfs weer leuk om auto te rijden.  
 
 
 
 

Tot de coronamaatregelen zijn opgeheven, dragen wij in de auto mondkapjes. Deze worden door DCTM verzorgd.
              Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen


Intake
Voor een intakegesprek wordt € 120,00 in rekening gebracht, exclusief reiskosten. De behoefte aan begeleiding is voor iedereen anders. Desalniettemin volstaat in 90% van de gevallen een verkeersbegeleiding van 5 sessies van elk 3 uur (uitgezonderd traumabegeleiding).

Als u na het lezen van het voorgaande wilt weten wat voor u of uw cliënt(e) de mogelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen voor nadere informatie of een afspraak maken voor een intakegesprek.

Afbeelding invoegen
 

STOPTRONIC®
Onze auto is voorzien van een STOPTRONIC®
De STOPTRONIC verschaft u inzicht in het versnellen, vertragen, remmen en stoppen van het voertuig en wordt door uw begeleider ingezet als hulpmiddel tijdens de sessies. Hierdoor krijgt u onmiddellijk feedback over uw rijgedrag. Bestuurders blijken door het gebruik van de STOPTRONIC beter op verkeerssituaties te anticiperen.

De auto is uitgerust met een opklapbaar gaspedaal links.Kwaliteit van zorg

Als therapeuten zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Onze registratienummers: 10076 (Brenda) en 07115 (Sjaak). Zie ook de website van de NBVH.

DCTM is geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-codes 90-041547 (Brenda) en 90-19377 (Sjaak).

Bij de Kamer van Koophandel is DCTM geregistreerd onder het KvK nummer 39078146. 

Mocht u ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met onze beroepsvereniging. Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet zijn wij ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

Wij zijn tevens ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze koepel verzorgt het tuchtrecht.


Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelend therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, alleen na uw explicite toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 
 • zorgvuldig omgaan met persoonlijk en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Alleen uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de medische gegevens in het dossier en is wettelijk gehouden aan een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na uw expliciete toestemming; 
 • voor het gebruik door een waarnemende therapeut, tijdens afwezigheid;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.
Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Uw gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.


Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden en waardoor u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.  
 • naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de begeleiding;
 • kosten van de begeleiding.